Dlaczego warto korzystać z usług pośrednika?

W Polsce pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to młoda profesja.

W krajach o ugruntowanym, przez dziesiątki lat – rynku nieruchomości to zawód szanowany, cieszący się wysokim prestiżem, gdzie pośrednicy, zwani również brokerami, są elitą w zawodzie – sprzedawcy -.
Dokonują transakcji o wysokiej wartości, decydują o majątku stanowiącym życiowy dorobek swoich klientów lub pomagają uzyskać kredyt, który trzeba spłacać długie lata.

To ogromna odpowiedzialność.

Wbrew pozorom to nie jest łatwy zawód, choć kusi szybkimi i wysokimi zarobkami, szczególnie w warunkach ożywionej koniunktury.
Współczesny rynek nieruchomości jest złożony, trudny i profesjonalny. Przepisy prawa, normy, procedury, zasady etyki i standardy zawodowe, precyzyjnie określają, co pośrednikowi wolno, a czego robić nie powinien. Dodatkowo z tytułu wykonywania zawodu ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej.

Dla osób pragnących szybko sprzedać nieruchomość, które korzystają z usług pośrednika, niezwykle ważna jest znajomość najskuteczniejszych metod dotarcia do potencjalnych nabywców. Do najważniejszych obowiązków pośrednika należy weryfikacja stanu prawnego nieruchomości oraz zwrócenie uwagi sprzedającego na kluczowe aspekty transakcji.

Dobry pośrednik jest również powiernikiem najbardziej poufnych danych swojego klienta. To profesjonalista dysponujący doświadczeniem i umiejętnością układania scenariusza podczas najbardziej skomplikowanych spraw i zdarzeń. Nierzadko nieruchomości wystawiane na sprzedaż obciążone są różnymi wadami prawnymi, które specjalista sprawnie wychwyci i wyeliminuje.

Dlaczego warto skorzystać z usług pośrednika?

Praca pośrednika traktowana jest jako ekspercka, a podstawowymi elementami są ochrona przed poważnymi stratami oraz gwarancja bezpieczeństwa transakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *